ÇOHUM
Anasayfa

Hacettepe Üniversitesi Senatosunun 28. 03. 2001 tarih ve 2001/25 sayılı kararı ile önerilen Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 22.08.2002 tarih ve 18433 sayılı yazılarıyla uygun görülerek kurulmuştur.

 

Duyurular

Kayıt bulunamadı.